پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٣٠ فروردین ١٣٩٤
  
  
  
  
  
پوشه: بخشنامه ارزيابي آسيب پذيري و ارائه طرح بهسازي مدارس
  
negar khabaz
پوشه: بخشنامه طراحي اتصالات قاب هاي مهاربندي
  
negar khabaz
check list- steel Structure.pdf
  
98 KB negar khabaz
Chek list-Masonry Building.pdf
  
95 KB negar khabaz