به Content اصلی بروید.
پرتال سازمان نوسازی مدارس
ارتباط با ما
ارتباط با رياست
اخبار
سايت ادارات كل استانها
جامعه خيرين مدرسه ساز استانها
سايت دفاتر و واحدهاي سازمان مركزي
جستجو
بريده جرايد
  
پرتال سازمان نوسازی مدارس > بخشنامه هاي فني دفتر مقاوم سازي سازمان نوسازي  

بخشنامه هاي فني دفتر مقاوم سازي سازمان نوسازي

Modify settings and columns
  
:نمایش 
Folder: بخشنامه ارزيابي آسيب پذيري و ارائه طرح بهسازي مدارس
بخشنامه ارزيابي آسيب پذيري و ارائه طرح بهسازي مدارساز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/01/14 12:56negar khabaz
Folder: بخشنامه طراحي اتصالات قاب هاي مهاربندي
بخشنامه طراحي اتصالات قاب هاي مهاربندياز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/01/14 13:32negar khabaz
check list- steel Structure.pdf
check list- steel Structureاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
97 KB1389/01/28 16:48negar khabaz
Chek list-Masonry Building.pdf
Chek list-Masonry Buildingاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
94 KB1389/01/28 16:48negar khabaz