پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٨ آذر ١٣٩٣
پرتال سازمان نوسازی مدارس
 

 اخبار مهم

 اخبار سازمان مرکزي

عدم امکان نمایش این وب پارت. برای رفع عیب این مشکل، صفحه وب را در یک ویرایشگر HTML سازگار Microsoft SharePoint Foundation مانند Microsoft SharePoint Designer باز کنید. اگر مشکل همچنان وجود داشت،با ادمین سرور وبتان تماس بگیرید.


Correlation ID:7425d79c-7de6-0068-a6c4-0d8999f835b4
 
 

 اخبار استانی

عدم امکان نمایش این وب پارت. برای رفع عیب این مشکل، صفحه وب را در یک ویرایشگر HTML سازگار Microsoft SharePoint Foundation مانند Microsoft SharePoint Designer باز کنید. اگر مشکل همچنان وجود داشت،با ادمین سرور وبتان تماس بگیرید.


Correlation ID:7425d79c-7de6-0068-a6c4-0d8999f835b4
 

 خطا ‭[1]‬

خطای وب پارت: یک وب پارت یا فرم کنترل وب در این صفحه نمی تواند نمایش داده شود و یا وارد شود. نوع یافته نمی شود یا بعنوان امن ثبت نشده است. Correlation ID: 7425d79c-7de6-0068-a6c4-0d8999f835b4.

جزئيات خطا:
[UnsafeControlException: یک وب پارت یا فرم کنترل وب در این صفحه نمی تواند نمایش داده شود و یا وارد شود. نوع یافته نمی شود یا بعنوان امن ثبت نشده است.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

 شناسنامه فضاهاي آموزشي

 سيستم اطلاعات جغرافيايي

 خطا ‭[2]‬

خطای وب پارت: یک وب پارت یا فرم کنترل وب در این صفحه نمی تواند نمایش داده شود و یا وارد شود. نوع یافته نمی شود یا بعنوان امن ثبت نشده است. Correlation ID: 7425d79c-7de6-0068-a6c4-0d8999f835b4.

جزئيات خطا:
[UnsafeControlException: یک وب پارت یا فرم کنترل وب در این صفحه نمی تواند نمایش داده شود و یا وارد شود. نوع یافته نمی شود یا بعنوان امن ثبت نشده است.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)