به Content اصلی بروید.
سايت اداره كل منابع انساني و پشتيباني
سيستم پرسنلي پژوهش
فرم هاي ضروري
امکانات کاربردی
تماس با سازمان
پيشخوان خبر
كد پرسنلي
  
سايت اداره كل منابع انساني و پشتيباني > شرايط پذيرش امريه  

شرايط پذيرش امريه

تصاویر
سيستم پرسنلي پژوهش
تالار گفتگو
ورژن جديد بكفا
ورژن جديد پژوهش سال 91
ورژن جديد پژوهش سال 92
ورژن جديد پژوهش سال 93
خدمات الكترونيكي
دانلودها
ارسال فايل
نقل و انتقال
بكاپ پرسنلي
ارزشيابي عملكرد كاركنان
اصلاح مشخصات پرسنلي
درخواست كد پرسنلي
وضعيت نيروي انساني
مشمولين وظيفه شاغل
تامين حقوق بند " واو "
واجدين شرايط ارتقاء رتبه شغلي خبره و عالي
افراد فاقد شماره مستخدم
بخشنامه هاي معاونت توسعه مديريت
آيين نامه ها و تصويب نامه ها معاونت توسعه مديريت
اداره رفاه و تعاون
بخشنامه ها و‌ آيين نامه ها
اداره دبيرخانه
ارسال ودريافت
بخشنامه ها
تشكيلات سازماني
ساختار سازماني
مشمولين وظيفه
شرايط پذيرش امريه سربازي
قوانين و مقررات
قوانين و مقررات حوزه كار
بازنشستگي
استرداد يا انتقال کسور
مباني محاسبه كسور بازنشستگي
شرايط برقراری حقوق بازنشستگي
فرم هاي عملياتي
بخشنامه هاي خروج از كلانشهر
پيشخوان خبر
سامانه آنلاين مانيتورينگ رسانه هاي كار
نگاه گذر
بخشنامه ها
بخشنامه هاي سازمان
بخشنامه هاي معاونت توسعه
آئين نامه هاي اداري معاونت توسعه
اسناد
حقوق و مزايا در قانون خدمات كشوري
اسلايدهاي آموزشي منابع انساني
ماموريت آموزشي ايثارگران
مديريت كيفيتISO
فرم هاي ضروري
قوانين و مقررات
پرسش و پاسخ
تماس با ما
مقالات
ارسال فايلها
قراردادن فايل استانها
آئين نامه ها
Modify settings and columns

 

 

شرايط پذيرش سرباز امريه در سازمان

 تذكر مهم: پذيرش و انتخاب مشمولين وظيفه فقط در ادارات كل نوسازي مدارس انجام گرفته و حوزه ستادي سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس هيچگونه سهميه جذب مشمول وظيفه مطابق قانون ندارد.

1-     پذيرش و انتخاب مشمولين صرفاً‌ از بين فارغ التحصيلان دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مطابق با شرايط اعلام شده در دستورالعمل نيروي انساني و اولويت با معرفي افراد واجد شرايط از سوي اداره كل امور شاهد و ايثارگران  بنياد شهيد ، كميته امداد و سازمان بهزيستي و مديريت حراست آموزش عالي  مي‌باشد.

2-      چنانچه تعداد متقاضيان بيشتر از سهميه تخصيصي استان باشد اولويت با افرادي خواهد بود كه داراي معدل بالاتري هستند.

3-    سازمان در پذيرش يا عدم پذيرش مشمولين معرفي شده مخير بوده و شروع بكار مشمولين پس از اتمام
دوره آمورش رزم مقدماتي و طي مرحله قانوني و به شرط تأييد هسته گزينش امكان‌پذير مي‌باشد ضمناً در صورت عدم تأييد گزينش (‌نظريه منفي ) و يا عدم كارايي به يگان ارشد مربوطه معرفي خواهند شد.

4-    هرگونه مكاتبه در خصوص مشمولين پس از اتمام دوره آموزش رزم مقدماتي بر اساس مقررات مربوطه كه طي
شماره 4157-31/102 مورخ 09/04/86 ارسال شده خواهد بود.

5-      متقاضيان قبل از اعزام به بخدمت نسبت به تلقيح واكسن مننژيت اقدام نمايند.

6-      مدارك موردنياز :

  1-6 اخذ تعهد بر اساس بند 3 بخشنامه شماره 50/2/08/705/28 مورخ 05/02/88 - تكميل فرم تعهد

  2-6 تصوير برگ اعزام بخدمت

  3-6 تصوير تمام صفحات شناسنامه

  4-6 تصوير كارت ملي

  5-6 گواهي مربوط به شرط انتخاب طبق بند 1 بخشنامه فوق‌الاشاره دفتر عمومي

  6-6 معرفي نامه اداره كل

7-   تا اطلاع ثانوي ميزان حقوق پرداختي به كاركنان وظيفه و اخذ كسورات مطابق با جدول مندرج دربخشنامه شماره 5750-4/4/40/س مورخ 15/06/90 دفتر عمومي حفاظت اطلاعات فرماندهي كل قوا خواهد بود و هرگونه تغيير متعاقباً اعلام خواهد شد.