به Content اصلی بروید.
پروژه شناسنامه فضاهاي آموزشي
پيگري مصوبات گردهم آيي مديران پروژه
منشور پروژه
مستندات بازديد نظارتي
فاز دوم پروژه شناسنامه
  
پروژه شناسنامه فضاهاي آموزشي > نمونه فعاليت استان ها  

نمونه فعاليت استان ها

نظرسنجی ها
مطالعه رابط کاربری نرم افزار
نظرسنجي نحوه هماهنگ سازي مديران مدارس
كنترل پروژه
وضعيت سازماندهی پروژه در استان ها
فرم بازديد نظارتي
فرم مشخصات گروه هاي اجرايي استاني
فرم مشخصات گروه هاي كنترلي استاني
كنترل فرم هاي تكميل شده
گزارشات كنترلي
گزارش ناظران عاليه سازمان
مجوز ثبت اطلاعات در سيستم
مسائل مربوط به كنترل صحت اطلاعات
مديريت منابع و هزينه هاي پروژه
فرم تفكيك هزينه
عملكرد جذب اعتبار مرحله اول
وزن فعاليت ها
هزينه هاي شروع پروژه
مديريت منابع و هزينه ها - هفتگي
ساير هزينه ها
سوالات و پاسخها
اخذ نظرات استان ها
مباحث فني پروژه
سوالات متداول در انطباق كد بكفا و فضا
مسائل مربوط به نرم افزار - استاني
كارتابل
گفتگو با كارشناسان آموزش و پرورش
لیست ها
ليست شركت كنندگان در كارگاه ارتباط كد بكفا و فضا
هماهنگي گردهم آيي گيلان
تعداد پوشه هاي دريافت شده استان
وضعيت پروژه تا تاريخ پايان مرداد ماه
وضعيت پروژه تا پايان شهريور ماه
هماهنگي گردهم آيي تبريز
پيشرفت پروژه تا 20 مهرماه
پيشرفت پروژه تا 20 آبان ماه
پيشرفت پروژه تا 20 آذر ماه
هماهنگي گردهم آيي اصفهان
فرم شركت كنندگان در جلسه مسئولين آمار - 15 ديماه
پيشرفت پروژه تا 20 دي ماه
پيشرفت پروژه تا 20 بهمن ماه 1389
هماهنگي گردهم آيي هفتم مديران پروژه
پيشرفت پروژه تا 20 اسفند ماه
مسئولین سیستم شناسنامه فنی
تست
درخواست جستجو و يا توليد كد فضا
تصاویر
كتابخانه تصاوير
اسناد
اسناد اشتراکی
برنامه ريزي اجراي پروژه شناسنامه
بخشنامه ها
فرمها و دستورالعمل ها
نمونه فعاليت استان ها
جدول زمان سنجي پروژه
فرم های کاربردی پروژه
فايل كد فضاهاي توليد شده از 83
ليست واحدهاي سازماني خروجي سيستم تطابق فضا و بكفا
كنترل ثبت نهايي
تبادل فايلهاي اطلاعاتي با آموزش و پرورش
بازخورد اطلاعات شناسنامه به استان ها
تقويم پروژه
تقویم پروژه ستاد راهبری
تقويم پروژه آذربايجان غربي
تقويم پروژه آذربايجان شرقي
تقويم پروژه اردبيل
تقويم پروژه اصفهان
تقويم پروژه ايلام
تقويم پروژه بوشهر
تقويم پروژه تهران
تقويم چهارمحال و بختياري
تقويم پروژه خراسان جنوبي
تقويم پروژه خراسان رضوي
تقويم پروژه خراسان شمالي
تقويم پروژه خوزستان
تقويم پروژه زنجان
تقويم پروژه سمنان
تقويم پروژه سيستان و بلوچستان
تقويم پروژه فارس
تقويم پروژه قزوين
تقويم پروژه قم
تقویم پروژه کردستان
تقويم پروژه كرمان
تقويم پروژه كرمانشاه
تقويم پروژه كهگيلويه و بويراحمد
تقويم پروژه گلستان
تقويم پروژه گيلان
تقويم پروژه لرستان
تقويم پروژه مازندران
تقويم پروژه مركزي
تقويم پروژه هرمزگان
تقويم پروژه همدان
تقويم پروژه يزد
درسهاي مديريت پروژه
درس اول - تهيه منشور پروژه
درس دوم - عوامل كليدي در موفقيت پروژه
درس سوم-ابعاد مدیریت پروژه(بر اساس استاندارد PMBOK)
ملاحظات مدیریتی و اجرایی سیستم شناسنامه فنی فضا
TRIZ‌چيست؟
سایت ها
افراد و گروه ها
كارگاه آموزشي سيستم ارتباط دهي كد بكفا و فضا
پیگیری مصوبات گردهم آیی مدیران پروژه 5 خرداد
مستندات بازديد نظارتي
پيگيري مصوبات گردهم آيي مديران پروژه 2 تير
13 و 14 مرداد گيلان
27 و 28 شهريور تبريز
فاز دوم پروژه شناسنامه
Modify settings and columns
در اين بخش نمونه فعاليت ادارات كل نوسازي و نحوه رويكرد آنها نسبت به پروژه ارائه مي شود.
  
:نمایش 
Folder: Azarbaijan Sharghi
Azarbaijan Sharghiاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/03/02 15:19faza_eastazarbaijan
Folder: booshehr
booshehrاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/03/01 13:54faza_booshehr
Folder: markazi
markaziاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/02/21 13:30faza_markazi
Folder: nemoneh amalkar lorestan
nemoneh amalkar lorestanاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/03/08 19:15faza_lorestan
Folder: ابلاغهای صادره شناسنامه فضای سمنان
ابلاغهای صادره شناسنامه فضای سمناناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/03/16 11:26faza_semnan
Folder: چک لیست کنترلی خوزستان
چک لیست کنترلی خوزستاناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/03/30 08:08faza_khoozestan
Folder: خراسان رضوی 2-نمونه کار جهت هماهنگی برای حضور مدیران مدارس
خراسان رضوی 2-نمونه کار جهت هماهنگی برای حضور مدیران مدارساز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/03/12 09:12faza_khorasan
Folder: خراسان رضوی 3-معرفی نیروی فنی
خراسان رضوی 3-معرفی نیروی فنیاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/03/12 09:17faza_khorasan
Folder: -خراسان رضوی -بخشی از فعالیت های انجام شده در راستای انجام  پروژه
-خراسان رضوی -بخشی از فعالیت های انجام شده در راستای انجام پروژهاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/03/18 15:04faza_khorasan
Folder: خراسان رضوی1-نامه به مدیران
خراسان رضوی1-نامه به مدیراناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/03/12 09:11faza_khorasan
Folder: خراسان رضوی-چک لیست خودارزیابی
خراسان رضوی-چک لیست خودارزیابیاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/03/20 13:28faza_khorasan
Folder: خراسان رضوی-فراینداجرایی پروژه شناسنامه فنی  فضا
خراسان رضوی-فراینداجرایی پروژه شناسنامه فنی فضااز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/03/18 14:58faza_khorasan
Folder: نامه ارسالی به آموزش وپرورش جهت هماهنگی بیشتر وارسال فرم حقوقی استان سمنان
نامه ارسالی به آموزش وپرورش جهت هماهنگی بیشتر وارسال فرم حقوقی استان سمناناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/04/22 14:48faza_semnan
Azarbaijan Sharghi1.pdf
Azarbaijan Sharghi1از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/03/12 17:23faza_eastazarbaijan
Azarbaijan Sharghi2.pdf
Azarbaijan Sharghi2از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/03/12 17:25faza_eastazarbaijan
Azarbaijan Sharghi3.pdf
Azarbaijan Sharghi3از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/03/12 17:28faza_eastazarbaijan
Azarbaijan Sharghi4.pdf
Azarbaijan Sharghi4از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/03/16 17:36faza_eastazarbaijan
Azarbaijan Sharghi5.pdf
Azarbaijan Sharghi5از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/03/17 16:52faza_eastazarbaijan
Azarbaijan Sharghi6.pdf
Azarbaijan Sharghi6از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/04/03 12:53faza_eastazarbaijan
bakfa 890225.png
bakfa 890225از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/02/28 10:55Chiya Charekhah
eblagh_golestan.rar
eblagh_golestanاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/02/19 14:03faza_golestan
ghozaresh shenasnameh lorestan.pdf
ghozaresh shenasnameh lorestanاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/02/14 14:41faza_lorestan
gilan 2  89-2-8.pdf
gilan 2 89-2-8از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/02/11 17:19Chiya Charekhah
gilan 89-2-8.pdf
gilan 89-2-8از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/02/11 17:18Chiya Charekhah
jalase2-20_golestan.pdf
jalase2-20_golestanاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/02/19 14:11faza_golestan
liste fazahaye amouzeshi golestan_890225.rar
liste fazahaye amouzeshi golestan_890225از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/02/26 11:30faza_golestan
liste fazahaye amouzeshi_golestan.rar
liste fazahaye amouzeshi_golestanاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/02/20 14:13faza_golestan
modiran2-8_golestan.pdf
modiran2-8_golestanاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/02/19 14:01faza_golestan
ostandari hamedan.pdf
ostandari hamedanاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/03/24 12:06Chiya Charekhah
pishraft ta 15 ordibehesht2.pdf
pishraft ta 15 ordibehesht2از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/02/21 13:06Chiya Charekhah
pishraft ta 15 ordibehesht3.JPG
pishraft ta 15 ordibehesht3از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/02/21 13:17Chiya Charekhah
shenasname 890225.png
shenasname 890225از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/02/28 10:47Chiya Charekhah
shenasnameh.zip
shenasnamehاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/02/26 12:55faza_lorestan
tatabog kod faza va tollva arze joghrafiaee.xls
tatabog kod faza va tollva arze joghrafiaeeاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/03/09 16:18Chiya Charekhah
tehran 89-2-4.pdf
tehran 89-2-4از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/02/11 17:18Chiya Charekhah
برنامه زمانبندي    -890401.xls.XLS
برنامه زمانبندي -890401.xlsاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/04/01 13:49faza_golestan
جدول حضور مسئولين آمار لرستان.xls
جدول حضور مسئولين آمار لرستاناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/02/26 12:50faza_lorestan
جدول زمانبندي جهت تكميل فرم شناسنامه مدارس.XLS
جدول زمانبندي جهت تكميل فرم شناسنامه مدارساز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/03/17 15:28faza_golestan
جدول زمانبندي لرستان.xls
جدول زمانبندي لرستاناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/02/26 12:49faza_lorestan
جدول زمانبندی جهت تکمیل فرم شناسنامه مدارس 880318.bmp
جدول زمانبندی جهت تکمیل فرم شناسنامه مدارس 880318از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/03/18 14:06faza_golestan
روند تکمیل فرم شناسنامه فنی فضا.bmp
روند تکمیل فرم شناسنامه فنی فضااز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/03/11 08:49faza_golestan
فرم كلي رسيد ها_گلستان.xls
فرم كلي رسيد ها_گلستاناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/03/27 10:57faza_golestan
فلوچارت انطباق بکفا فضا - گلستان.doc
فلوچارت انطباق بکفا فضا - گلستاناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/02/30 11:16Chiya Charekhah
مشخصات نيروهاي انساني در شناسنامه مدارس استان گلستان.xls
مشخصات نيروهاي انساني در شناسنامه مدارس استان گلستاناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده نمایید.( پنجره جدید)
1389/04/01 14:04faza_golestan