به Content اصلی بروید.

مدرسه ايراني- معماري ايراني

Go Search
مدرسه ايراني- معماري ايراني
  

 اسامي افراد شركت كننده در فراخوان همايش پنجم

جمع شده/گسترش یافته كشوراستراليا ‏(1)
جمع شده/گسترش یافته استانهمدان ‏(1)
جمع شده/گسترش یافته كشورانگلستان ‏(2)
جمع شده/گسترش یافته استانخارج از كشور ‏(2)
جمع شده/گسترش یافته كشورايران ‏(612)
جمع شده/گسترش یافته استانآذربايجان شرقی ‏(62)
جمع شده/گسترش یافته استانآذربايجان غربی ‏(1)
جمع شده/گسترش یافته استاناردبيل ‏(11)
جمع شده/گسترش یافته استاناصفهان ‏(49)
جمع شده/گسترش یافته استانالبرز ‏(14)
جمع شده/گسترش یافته استانايلام ‏(2)
جمع شده/گسترش یافته استانبوشهر ‏(3)
جمع شده/گسترش یافته استانتهران ‏(156)
جمع شده/گسترش یافته استانچهارمحال وبختياری ‏(6)
جمع شده/گسترش یافته استانخراسان جنوبی ‏(2)
جمع شده/گسترش یافته استانخراسان رضوی ‏(60)
جمع شده/گسترش یافته استانخراسان شمالی ‏(2)
جمع شده/گسترش یافته استانخوزستان ‏(16)
جمع شده/گسترش یافته استانزنجان ‏(11)
جمع شده/گسترش یافته استانسمنان ‏(6)
جمع شده/گسترش یافته استانسيستان و بلوچستان ‏(10)
جمع شده/گسترش یافته استانفارس ‏(54)
جمع شده/گسترش یافته استانقزوين ‏(8)
جمع شده/گسترش یافته استانقم ‏(3)
جمع شده/گسترش یافته استانكردستان ‏(8)
جمع شده/گسترش یافته استانكرمان ‏(13)
جمع شده/گسترش یافته استانكرمانشاه ‏(9)
جمع شده/گسترش یافته استانكهكلويه و بوير احمد ‏(2)
جمع شده/گسترش یافته استانگلستان ‏(9)
جمع شده/گسترش یافته استانگيلان ‏(16)
جمع شده/گسترش یافته استانلرستان ‏(10)
جمع شده/گسترش یافته استانمازندران ‏(8)
جمع شده/گسترش یافته استانمركزی ‏(3)
جمع شده/گسترش یافته استانهرمزگان ‏(16)
جمع شده/گسترش یافته استانهمدان ‏(13)
جمع شده/گسترش یافته استانیزد ‏(29)

 اعلانات

برنامه زمانبندي همايش لطفاً دانلود نماييد. Attachment
توسط mohammad chegeni
 1389/12/11 12:26
 
قابل توجه كليه شركت كنندگان در همايش  
توسط mohammad chegeni
 1389/12/11 12:24
عزيزاني كه ثبت نام نموده اند در صورتيكه كارت دعوت در همايش به دستشان نرسيده است مي توانند در همايش روزهاي 17 و 18 اسفندماه در سالن آمفي تئاتر علامه اميني دانشگاه تهران ( كتابخانه مركزي) شركت نمايند . قابل ذكر است كه براي همه شركت كنندگان كارت دعوت ارسال...
 
اعلام نتايج مسابقه طراحي لطفاً فايل مربوطه را دانلود نمائيد. Attachment
توسط mohammad chegeni
 1389/12/11 12:15
 
فرم چگونگي ارسال اصل مقالات پذيرفته شده .لطفاً دانلود كنيد Attachment
توسط mohammad chegeni
 1389/11/30 11:04
 
ليست نهايي پذيرفته شدگان مقالات لطفاً دانلود كنيد. Attachment
توسط mohammad chegeni
 1389/11/21 17:51
 
(اعلانات بیشتر...)

 تقویم

هیچ رخدادی در حال وقوع نیست.
 
 

 ثبت نام در فراخوان

 

 لینک ها

درحال حاضر در قسمت علایق لینکی ثبت نشده است.